KWALITEITSBELEID

 

Als dienstverlenend bedrijf op het vlak van handel in paletten, wil ons bedrijf een kwalitatief hoogstaande, correcte en op maat van de klant gerichte dienstverlening aanbieden.

Kwaliteit betekent voor T.S.C.P. N.V. een blijvend streven naar optimale klantentevredenheid met een duurzaam vertrouwen in ons dienstverleningspakket: aankoop, verkoop en herstelling van paletten.

Kwaliteit betekent voor ons :

  • beantwoorden aan de behoefte van de klant;
  • het continu verbeteren, optimaliseren van processen en kosten;
  • de juistheid en tijdigheid van uitvoering van opdrachten;
  • het bieden van flexibiliteit, multidisciplinariteit en efficiëntie;
  • alsook een persoonlijk contact en het bouwen aan een partnership met de klant.

 

Om te blijven voldoen aan de klanteneisen hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet conform de norm ISO 9001v2015. Op deze manier willen wij voldoen aan de eisen van de klant en in overeenstemming zijn met de wettelijke verplichtingen.

Als zaakvoerder geef ik de maximaal mogelijke ondersteuning en medewerking en wil ik zorgen voor het gewenste klimaat, opleiding en middelen om het kwaliteitsbewustzijn permanent levend te houden en alsnog te verbeteren waar mogelijk.

Samen met mijn medewerkers streef ik voortdurend naar een continue verbetering van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Dienstverlening is slechts mogelijk door mede- en samenwerking van een groep mensen, gekarakteriseerd door creatieve ondernemingsgeest, kwaliteits- en kostenbewustzijn op alle niveaus, optimale interne en externe communicaties en een snel, enthousiast en vriendelijk optreden. Het oordeel van onze klanten hierover is voor ons de beslissende maatstaf.

Onze firma hecht veel belang aan het welzijn van alle medewerkers bij de uitvoering van de diverse bedrijfsactiviteiten. Klantentevredenheid en kwaliteitszorg is een essentieel bestanddeel van de taak van elke medewerker.

Tevens wordt op toegezien dat al wie in opdracht van ons werkzaamheden uitvoert evenzeer voldoet aan onze gestelde eisen. Wij wensen met hen een constructieve samenwerking in de vorm van partnerships zoals wij dit ook met onze klanten nastreven.

De handel in paletten is voor ons een groeimarkt waarin diversificatie bij aangeboden diensten een aandachtspunt zijn.

Bij Callewaert Paletten zijn we ons ervan bewust dat duurzaamheid binnen de maatschappij steeds aan belang blijft winnen. We doen al verschillende inspanningen om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Zo kunnen we ook ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst.

De inspanning waarmee we het meeste verschil kunnen maken is het hergebruiken van paletten. Bij iedere pallet die hier wordt binnengebracht voeren we een controle uit via onze automatische sorteerlijn of manuele sortering. De nog herstelbare paletten worden hersteld en klaargemaakt voor hergebruik. Zo kunnen bepaalde paletten meerdere keren gebruikt worden en moet er niet telkens een nieuwe pallet worden geproduceerd. Op een bepaald moment zijn de paletten niet meer bruikbaar en dan gaan deze in onze houtcontainer. Eens de container brandhout vol is wordt deze afgevoerd naar de spaanderplaatindustrie voor recyclage. Optimalisatie van het sorteerproces is continu aandachtspunt.

Naast deze grootste inspanning doen we nog verschillende neveninspanningen. Zo hebben we onder andere zonnepanelen op onze loodsen liggen, hiermee kunnen we al onze activiteiten van groene energie voorzien. We hebben ook enkele laadpalen staan voor ons toekomstig wagenpark. Onze dieselheftrucks hebben we vervangen door duurzame elektrische heftrucks met wisselbatterijen. Recentelijk hebben we ook nog onze lichten allemaal vervangen door LED.

We blijven streven naar verduurzamen. Telkens we een nieuwe opportuniteit vinden om bepaalde processen duurzamer aan te pakken, laten we dit niet liggen.

Om deze strategie en dit beleid te onderbouwen hebben wij enkele doelstellingen geformuleerd die meetbaar zijn en op geregelde tijdstippen worden geëvalueerd.

Deze beleidsverklaring zal jaarlijks worden herbekeken en zo nodig aangepast of aangevuld in functie van de ervaringen en de situatie op dat moment teneinde een continue positieve evolutie te verzekeren in dit beleid en het bijhorend managementsysteem. Het beleid wordt aan alle betrokken medewerkers bekendgemaakt en verduidelijkt.

Contact