ISO-9001

ISO 9001 is een norm die aantoont dat we de eisen en verwachtingen van onze klanten kennen. We zorgen dat we over voldoende middelen beschikken om hieraan te voldoen. Door dit voortdurend te controleren, kunnen wij snel verbeteringen uitvoeren en het product steeds op de afgesproken wijze afleveren.
 
​ISO 9001 is opgebouwd uit een aantal criteria die aangeven waar de organisatie aan moet voldoen. Hieronder behoren o.a. de kwaliteitsgaranties, documentenbeheer, interne en externe audits, klantentevredenheidsonderzoek,...
 
​Het geeft vooral aan op welke wijze de filosofie van de norm kan worden geïmplementeerd binnen de organisatie.
 
​Daarnaast vormen de eisen goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem waar alles duidelijk is voor alle betrokken partijen.

 

Contact

Foto's